Huỳnh Lân Đường

Huỳnh Lân Đường

Huỳnh Lân Đường

Huỳnh Lân Đường

Huỳnh Lân Đường
Huỳnh Lân Đường
HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG HUỲNH LÂN ĐƯỜNG
Giá cho thuê múa lân khai trương tại TP.HCM
 • Giá cho thuê múa lân khai trương tại TP.HCM
 • Giá: Liên hệ
 • Lượt xem: 198
 • Đoàn nghệ thuật LSR Huỳnh Lân Đường chuyên cung cấp các dịch vụ múa lân uy tín - chất lượng - giá rẻ tại Việt Nam, chuyên múa lân khai trương, khánh thành... Liên hệ ngay: 0902352588 - 0338902168 Đạt
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

MỤC LỤC DỊCH VỤ

  Bảng giá chi tiết dịch vụ múa lân khai trương Huỳnh Lân Đường như sao !

  option gói 2 lân (song lân)

  Gói múa lân 01: Số lượng gồm có 1 Lân ( lân chúc phúc) + 1 ông thần tài + 1 trống + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 2,000,000 đồng 

   

  Gói múa lân 02: Số lượng gồm có 1 Lân (lân chúc phúc) + 1 ông địa + 1 trống + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 2,000,000 đồng 

   

  Gói múa lân 03: Số lượng gồm có 2 Lân (song lân chúc phúc) + 1 ông địa + 1 trống + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 2,500,000 đồng 

  Gói múa lân 04: Số lượng gồm có 2 Lân (song lân chúc phúc) + 1 ông thần tài + 1 trống + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 2,500,000 đồng

  Gói múa lân 05: Số lượng gồm có 2 Lân (song lân chúc phúc) + 1 địa + 1 ông thần tài + 1 trống + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 3,000,000 đồng

  Gói múa lân 05: Số lượng gồm có 2 Lân (song lân chúc phúc) + 1 địa + 1 ông thần tài + 6 trống hội + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 4,500,000 đồng

  Gói múa lân 05: Số lượng gồm có 2 Lân (song lân chúc phúc) + 1 địa + 1 ông thần tài + 8 trống hội + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 5,000,000 đồng

  Gói múa lân 06: Số lượng gồm có 2 Lân (song lân chúc phúc) + 1 địa + 1 ông thần tài + 1 rồng + 6 trống hội + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 6,000,000 đồng

  option gói 4 lân (tứ quý hưng thịnh)

  Gói múa lân 07: Số lượng gồm có 4 Lân (tứ quý hưng thịnh) + 1 địa + 1 ông thần tài + 1 trống + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 4,500,000 đồng

  Gói múa lân 08: Số lượng gồm có 4 Lân (tứ quý hưng thịnh) + 1 địa + 1 ông thần tài + 6 trống hội + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 5,500,000 đồng

  Gói múa lân 09: Số lượng gồm có 4 Lân (tứ quý hưng thịnh) + 1 địa + 1 ông thần tài + 8 trống hội + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 6,000,000 đồng

  Gói múa lân 10: Số lượng gồm có 4 Lân (tứ quý hưng thịnh) + 1 địa + 1 ông thần tài + 1 rồng + 6 trống hội + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 6,500,000 đồng

  Gói múa lân 11: Số lượng gồm có 4 Lân (tứ quý hưng thịnh) + 1 địa + 1 ông thần tài + 1 rồng + 8 trống hội + 1 chiên + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 7,000,000 đồng

   

  option combo 5 lân (ngũ phúc lâm môn)

  Gói múa lân 12: Số lượng gồm có 5 Lân (ngũ phúc lâm môn) + 1 địa + 1 ông thần tài + 1 trống + 1 chiêng + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 5,500,000 đồng

  Gói múa lân 13: Số lượng gồm có 5 Lân (ngũ phúc lâm môn) + 1 địa + 1 ông thần tài + 6 trống hội + 1 chiêng + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 6,000,000 đồng

  Gói múa lân 14: Số lượng gồm có 5 Lân (ngũ phúc lâm môn) + 1 địa + 1 ông thần tài + 8 trống hội + 1 chiêng + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 6,500,000 đồng

  Gói múa lân 15: Số lượng gồm có 5 Lân (ngũ phúc lâm môn) + 1 địa + 1 ông thần tài + 1 rồng + 8 trống hội + 1 chiêng + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 7,500,000 đồng

   

   

  option combo 6 lân (lân tài lộc phát)

  Gói múa lân 16: Số lượng gồm có 6 Lân (lân tài lộc phát) + 1 địa + 1 ông thần tài + 1 trống + 1 chiêng + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 6,000,000 đồng

  Gói múa lân 17: Số lượng gồm có 6 Lân (lân tài lộc phát) + 1 địa + 1 ông thần tài + 6 trống hội + 1 chiêng + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 7,000,000 đồng

  Gói múa lân 18: Số lượng gồm có 6 Lân (lân tài lộc phát) + 1 địa + 1 ông thần tài + 8 trống hội + 1 chiêng + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 7,500,000 đồng

  Gói múa lân 19: Số lượng gồm có 6 Lân (lân tài lộc phát) + 1 địa + 1 ông thần tài + 1 rồng + 8 trống hội + 1 chiêng + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo kim tuyến + gói trưng bày thần tài hơi

  Giá trọn gói: 8,500,000 đồng

   

  option các gói premium @

  Gói múa lân 20: Số lượng gồm có 4 Lân (tứ quý hưng long) + 1 ông địa + 1 ông thần tài + 1 rồng + 1 lân múa địa bửu + 8 trống hội + 1 chiêng + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo giấy + gói trưng bày thần tài hơi + (2 trưng rồng trị giá 2,000,000 đồng)

  Giá: 9,000,000 đồng

  Gói múa lân 21: Số lượng gồm có 4 Lân (tứ quý hưng long) + 1 ông địa + 1 ông thần tài + 1 rồng + 1 lân múa địa bửu + 1 lân leo cây hái lộc + 8 trống hội + 1 chiêng + 2 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo giấy + gói trưng bày thần tài hơi + (2 trưng rồng trị giá 2,000,000 đồng)

  Giá: 10,000,000 đồng

  Gói múa lân 22: Số lượng gồm có 4 Lân (tứ quý hưng long) + 1 ông địa + 1 ông thần tài + 1 rồng + 1 lân múa địa bửu + 1 lân leo cây hái lộc + 1 lân biểu diễn trên mai hoa thung + 8 trống hội + 1 chiêng + 4 chập chen

  Tặng: liễn câu chúc + bắn pháo giấy + gói trưng bày thần tài hơi + (2 trưng rồng trị giá 2,000,000 đồng)

  Giá liên hệ zalo: 0902352588

   

   ghi chú: các bảng báo giá trên chưa bao gồm Vat, bên chúng tôi cung cấp Vat theo giá trị của nhà nước ban hành! 

  Huỳnh Lân Đường luôn biểu diễn theo yêu cầu của quý khách, lân sư rồng và trống hội đáp ứng đầy đủ số lượng theo chương trình của quý khách, giá cả thương lượng hợp lí phù hợp cho mọi khách hàng.

   

  Các khu Vực Huỳnh Lân Đường thường xuyên biểu diễn.

  + Huỳnh Lân Đường chuyên biểu diễn múa lân ở các khu vực Quận Huyện TPHCM bao gồm: múa lân tại Thủ Đức, Quận 1, Quận 2,  Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ, Huyện Củ Chi, Huyện Nhà Bè, Huyện Hóc Môn

   

  + Múa lân khai trương tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Biên Hòa, Đồng Nai, Dĩ An, Bình Dương, Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Long Khánh, Vũng Tàu, Long An…

  Quý khách đang có nhu cầu cần thuê múa lân trong các dịp quan trọng để mang lại niềm vui và sự may mắn, thịnh vượng cho mình. 

  Đã có Huỳnh Lân Đường cung cấp dịch vụ múa lân tốt nhất TP.HCM, mang đến một buổi biểu diễn ấn tượng và đáng nhớ. 

  Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các kênh.

  » Văn Phòng TP.HCM: 05 - Đường số 07, Khu phố 6, Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  » Hotline 1: 0902352588

  » Hotline 2: 0338902168

  » zalo: 0902352588

  » Fanpage FB: HUỲNH LÂN ĐƯỜNG

  » Gmail: huynhlanduong@gmail.com

   

  UY TÍN – CHẤT LƯỢNG

  NÂNG CAO TẦM THƯƠNG HIỆU

   

  Sản phẩm cùng loại
  0902.352.588